TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm Nhìn

Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, doanh nghiệp muốn thành công không chỉ phụ thuộc vào yếu tố nguồn vốn, công nghệ kỹ thuật, mà yếu tố con người cũng ngày càng trở nên quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Hiểu được giá trị cốt lõi đó, IHC Human không ngừng nổ lực phấn đấu hoàn thiện để trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ nhân sự, trở thành đối tác tin cậy góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp.

Sứ mệnh

IHC Human luôn nỗ lực phấn đấu để củng cố niềm tin với người lao động và quý doanh nghiệp nhằm mang lại quyền lợi cao nhất bằng cách:

- Cam kết mang đến cho người lao động những công việc tốt nhất, phù hợp nhất

- Cam kết mang đến cho quý khách hàng, các doanh nghiệp những dịch vụ tốt, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng, tiết kiệm thời gian chi phí, và luôn bảo mật thông tin.

Triết Lý Kinh Doanh

Công ty nhất quán với định hướng đặt ra để thực hiện đúng phương châm:

“ Chất lượng dịch vụ là trọng tâm - Lợi ích khách hàng là then chốt "

Luôn là người bạn đồng hành, là cầu nối xuyên suốt cho quá trinh hợp tác lâu dài bền vững giữa Doanh nghiệp và người lao động.

TOP