Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội

Doanh nghiệp bạn nhỏ chưa có bộ phận chuyên trách phụ trách về công tác bảo hiểm xã hội dẫn đến sai sót trong công tác quản lý thu chi, trích nộp bảo hiểm xã hội dẫn đến thường xuyên bị thanh tra, kiểm tra của cơ quan bảo hiểm, dẫn đến mất nhiều thời gian, chi phí và gây mệt mỏi cho bạn.

IHC Human với đội ngũ chuyên gia đã và đang làm trong các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua dịch vụ làm Bảo hiểm Xã hội tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tư vấn các quy định của pháp luật về BHXH

 • Tham khảo và tư vấn tình hình hiện tại của doanh nghiệp
 • Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Nội quy, quy chế lao động.
 • Soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
 • Các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.

Trình tự đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

 • Làm hồ sơ, đăng ký cấp mã số bảo hiểm cho đơn vị tham gia lần đầu.
 • Đăng ký thang bảng lương.
 • Đăng ký tình hình lao động.

Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

 • Tiến hành tăng, giảm lao động và thực hiện các hồ sơ ốm đau thai sản khi phát sinh.
 • Lập danh sách và theo dõi trích nộp, đối chiếu với cơ quan bảo hiểm hàng tháng.
 • Quản lý sổ và thẻ bảo hiểm của cán bộ công nhân viên công ty theo đúng quy định.
 • Quản lý và tư vấn cho doanh nghiệp thiết lập bảng lương hàng tháng theo đúng quy định của bảo hiểm xã hội.

Cam Kết của IHC Human khi thực hiện dịch vụ bảo hiểm xã hội

 • Đảm bảo mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là thấp nhất, hợp lý, đúng pháp luật.
 • Doanh nghiệp tránh được các vấn đề thanh tra, kiểm tra khi thực hiện đúng công tác bảo hiểm xã hội theo đúng tư vấn của IHC Human.
 • Số liệu Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm trùng khớp.

TOP