Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN

Trong hoạt động của doanh nghiệp, các phần chi trả cho nhân viên chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách. Để thuận lợi cho quá trình thu thuế thu nhập cá nhân, pháp luật đã quy định chủ thể chi trả thu nhập có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bên cạnh các nghĩa vụ quyết toán các loại thuế khác.

IHC Human cung cấp dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế thuế TNCN, xử lý các vấn đề thuế thu nhập cá nhân một cách chuyên nghiệp và tin cậy.

Quy trình thực hiện nghiệp vụ của IHC Human:

- Bước 1 : Khảo sát hồ sơ, tư vấn xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán, số người phụ thuộc.
- Bước 2 : Tổng hợp tờ khai chi tiết  trên mẫu Excel.
- Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống phần mên HTKK lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Bước 4: Kết xuất file XML và nộp hồ sơ quyết toán trực tuyến.
- Bước 5: Chuẩn bị hồ sơ chứng từ và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một của cơ quan thuế nơi cá nhân quyết toán.

Dịch vụ của chúng tôi giúp giảm thiểu tình trạng người nộp thuế hạn chế về nghiệp vụ và các kiến thức chính sách thuế dẫn đến việc các sai sót và mất thời gian cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Mặt khác dịch vụ Quyết toán Thuế TNCN của IHC Human giảm bớt gánh nặng cho các Cơ quan thuế trong việc xử lý các vấn đề phát sinh đối với doanh nghiệp.

Vì vậy dịch vụ quyết toán thuế TNCN sẽ là lựa chọn hợp lý cho các cá nhân và tổ chức Doanh nghiệp khi có nhu cầu.

TOP